Podyjí

Jižní Moravu a Dolní Rakousko již dávno nerozděluje státní hranice. V těchto místech vznikl jeden společný region, zvaný Podyjí, který kopíruje tok řeky Dyje. Na česko-rakouském pomezí najdeme hned dvě chráněné oblasti – Národní park Podyjí a rakouský Národní park Thayatal. Území kolem toku Dyje přitahuje jak milovníky panenské přírody, tak vyznavače kultury a historie. Na středním toku mezi Podhradím a Znojmem vytváří řeka Dyje hluboké romantické údolí s mnoha meandry, skalními stěnami a svahy porostlými hlubokými lesy. Před soutokem Dyje s Moravou se pak nachází Lednicko-valtický areál, zapsaný na seznam světového kulturního dědictví UNESCO.

Zdroj: brožura Podyjí - kraj vína, hradů, zámků a panenské přírody