Sladovna

Původní lichtenštejnský pivovar byl v roce 1901 přeměněn ve sladovnu, vedle níž byl vybudován nový pivovar; tyto dva provozy byly současně spojeny v jeden závod. Výroba piva byla rozšířena na dvojnásobek původní produkce. V současné době je sladovna nefunkční, soukromý majitel připravuje její přestavbu na bydlení.