Střední průmyslová škola

V budově současné průmyslové školy byla v roce 1914 otevřena dvouletá mlynářská škola. Po vzniku Československa byla mlynářská škola v Břeclavi jedinou školou svého druhu v celém státě a svou kvalitou nabyla brzy mezinárodního významu, navštěvovali ji i zahraniční studenti. Během druhé světové války v budově působily německé školy, mj. i dvouletá škola obchodní. Po osvobození byla v Břeclavi nově zřízena střední průmyslová škola, jež zahájila dne 5. listopadu 1945 vyučování a působí zde dodnes.