Vinařské stezky

Morava je protkaná více než tisícem dvěma sty kilometrů značených tras známých jako Moravské vinařské stezky, které vytyčila a spravuje Nadace Partnerství. Jakmile narazíte na symbol vinařských stezek, siluetu sklepa, jste na správné cestě. Stezky se klikatí vinařskou krajinou, zahýbají k vyhlídkám, procházejí sklepními uličkami a propojují významné vinařské obce.

Moravský venkov při svém putování tak poznáte jako kraj malebné přírody, jedinečných historických památek a skvělého vína. Trasy většinou vedou po klidných silnicích, místy po polních či lesních cestách, a můžete se na ně vydat jak na horských, tak na běžných silničních kolech.

Každá stezka má svoji speciální mapu, kterou Nadace Partnerství pravidelně aktualizuje. Na každé z nich najdete dostatek informací nejen o délkách jednotlivých tras, ale také o jejich výškových profilech i stavu povrchů. Značení všech stezek rozeznáte podle společného loga, jehož barevnost se liší podle konkrétní trasy. Na zajímavosti a služby podél stezek vás upozorní informační směrovky s piktogramy, ve vinařských obcích nechybí tabule s mapami. Deset turistických okruhů nabízí množství kombinací pro výlety i vícedenní pobyty plné aktivního pohybu, příjemných zážitků a poznání. Všech deset regionálních okruhů propojuje 289 km dlouhá páteřní Moravská vinná stezka, vedoucí ze Znojma do Uherského Hradiště. Jako jedenáctá vinařská stezka vznikla přeshraniční Skalická vinařská stezka na moravsko-slovenském příhraničí. 

V Břeclavi a blízkém okolí vedou zejména tyto trasy:

  • Vinařská stezka Podluží
  • Velkopavlovická vinařská stezka
  • Mikulovská vinařská stezka

Vedle vinařských stezek Nadace Partnerství se s vinařskými zajímavostmi můžete seznámit na místních naučných stezkách, jako je například Stará Hora v obci Novosedly, nebo trasách, které budují vinařské obce mezi vinicemi, aby turistům přiblížili vinohradnictví a vinařské tradice svého regionu. Je to například trasa krajem André u Velkých Pavlovic, nebo trasa Moravského muškátu, která prochází Polešovicemi, tedy obcí, kde byla tato moravská odrůda vyšlechtěna. Stejně tak André vzniklo právě ve šlechtitelské stanici ve Velkých Pavlovicích.

zdroj: https://www.stezky.cz

Vinařská stezka Podluží
bf0ec290_9835_4b77_b1fd_008c321b5351.png

Délka: 130  kilometrů
Obtížnost: Celá trasa stezky je vhodná i pro méně zdatné cyklisty, nenáročná jsou i stoupání v okolí Nového a Starého Poddvorova.
Profil: Trasa stezky vede od jižní hranice Moravy rovinatou částí centrálního Podluží, přes kopečky na okraji Kyjovské pahorkatiny v okolí Starého Poddvorova k severním vinařským oblastem Slovácka, kde vinice střídají rozlehlé lesní partie.
Povrchy: Silnice 3. třídy se pravidelně střídají s lesními a polními cestami, vyhledávaným terénem pro rodinné výlety jsou cyklostezky a zpevněné lesní úseky v okolí Ratíškovic.
Max. převýšení: 80 m
Sjízdnost: trasa stezky je sjízdná po celý rok
Značení: žlutá tabulka s kolem a oranžovým logem stylizovaného sklepního žudra
Nádraží na trase: Břeclav, Hodonín, Moravská Nová Ves

Charakteristika trasy:

Pestrá trasa střídá silnici s malebnými úseky mezi vinicemi, chladivou cestu na břehu rybníka i vítaný stín či závětří lesní doubravy. Pohostinné vinaře a lahodné víno najdete na Podluží téměř všude; v prušáneckých Nechorách nebo mikuleckých Búdách uvidíte i ojedinělé ukázky lidové sklepní architektury. Jižní část stezky, která začíná v Břeclavi, představí dvě významná slovanská sídliště: Pohansko u Břeclavi a Valy u Mikulčic. Severní okraj vinařské stezky Podluží dosahuje až na Slovácko.

Popis trasy:

Jihovýchodní výspa České republiky, kultivovaná krajina lemovaná lužními lesy a nivou řeky Moravy, to je malované Podluží. Kraj lesů, sadů a vinic, přívětivých lidských sídel, pohostinných a družných lidí. Teplé podnebí, blízkost řek a nedozírné roviny lákaly k osídlení odnepaměti - důkazem jsou archeologická naleziště dokumentující velkomoravská sídliště na Valech u Mikulčic a Pohansko u Břeclavi. Pracovitost, úcta k půdě a tradicím jsou vlastnostmi i dnešních obyvatel zeleného koutu Moravy v sousedství Rakouska a Slovenska. V údolí řek Moravy a Kyjovky se daří všem teplomilným rostlinám, ozdobou vyspělého zemědělství je místní vinařství.

Z BŘECLAVI KE ZLATÉMU KŘÍŽI VINAŘSTVÍ

Zdolávání členité vinařské stezky Podluží můžete začít v metropoli regionu, Břeclavi. Krátký úsek po břehu řeky Dyje přechází u zahrádkářské kolonie na okraji města v cyklostezku, která vás přivede k velkomoravskému hradišti Pohansko s empírovým loveckým zámečkem ze začátku 19. století. Pokud se zde dáte doprava, dovede vás stezka k hranici s Rakouskem, kde se napojuje na dálkovou trasu EuroVelo 13. Při jízdě rovně pokračuje spanilá jízda lesem protkaným vodami až do Lanžhota, odkud se vinařská stezka vydává po silnici přes Kostice, Tvrdonice a Týnec do centrálního Podluží, cykloturisticky a vinařsky nejatraktivnějšího místa regionu.
Vinařské kolonie v Moravské Nové Vsi, Mikulčicích či Prušánkách jsou ojedinělými ukázkami sklepní architektury a sídlem desítek znamenitých vinařů, kteří nabízí degustace vín a kompletní informační servis o vinařství a turistických zajímavostech oblasti. Nejlepší z nich jsou nositeli certifikace vinařské turistiky a najdete je ve všech zmiňovaných obcích. Alternativou k silničnímu průběhu stezky je její západní větev, která z Břeclavi směřuje ke zlatému kříži vinařství na Podluží přes Hrušky.

Z PODLUŽÍ AŽ NA KYJOVSKÉ DOLŇÁCKO

V Moravské Nové Vsi se vinařská stezka Podluží větví. Západním průběhem směřuje přes prušánecké Nechory, kopečky Nového a Starého Poddvorova do Dolních Bojanovic. Bojanovské vinařství proslavil zejména opulentní Ryzlink rýnský, na ochranu před jeho paděláním vydal majitel panství v roce l738 zvláštní příkaz. Po krátkém silničním úseku odbočuje za obcí stezka do terénu a cestou po břehu Bojanovského rybníka směřuje ke státní silnici Mutěnice-Hodonín. Po přejezdu silniční komunikace dospěje lesní doubravou do Dubňan a po klidné silnici 3. třídy jste za chvilku v Ratíškovicích. Nenechte si ujít návštěvu nedalekého projektu KKK (na Kole po Kolejích ke Kanálu), který nabízí projížďku na železniční drezíně a prohlídku muzea ve vagóně mapujícím působení Tomáše Bati v regionu. Ratíškovický Slavín a vacenovské Žlébky jsou posledními sklepními koloniemi, než se vinařská stezka, která je ve Vacenovicích navzdory svému názvu již hluboko zakouslá do národopisné oblasti Kyjovské Dolňácko, vrací na Podluží. Zpevněné i písčité lesní cesty jsou znakem úseku vedoucího přes Rohatec do Hodonína. Bepečný, byť trochu nepřehledný, je i průjezd městem po cyklostezce a místních komunikacích. Přes obec Lužice vás trasa dovede do Mikulčic, obce známé díky Slovanskému hradišti na březích Moravy, kam vede odbočka Vinařské stezky Podluží.

Zdroj: https://www.stezky.cz/stezka/Vinarska-stezka-Podluzi?date=  

Vinařská stezka Velkopavlovická

bac25f2d_3389_4093_a15e_30c712d961e4.png

Délka: 150 kilometrů
Obtížnost: Trasa vhodná pro průměrné cyklisty, rovinatější úseky nabízí jižní části stezky a úsek Diváky - Brumovice.
Profil: Trasa stezky procházející národopisnou oblastí Hanáckého Slovácka nabízí pestrý výběr terénu pro všechny kategorie cyklistů. Jižní větev stezky prochází rovinami Dolnomoravského úvalu, severní průběh stezky zdobí zvlněný terén Ždánického lesa.
Povrchy: Silnice 3. třídy, terénní úseky napříč vinohrady s místy dalekých výhledů do krajiny. 
Max. převýšení:160 m
Sjízdnost: trasa stezky je sjízdná po celý rok
Značení: žlutá tabulka s kolem a modrým logem stylizovaného sklepního žudra
Nádraží na trase: Kobylí, Bořetice, Velké Pavlovice, Šakvice

Charakteristika trasy:

Barevnou krajinou „Modrých hor“, bezlesým „krajem beze stínu“ i kultivovaným územím Lednicko-valtického areálu vede více než sto kilometrů Velkopavlovické vinařské stezky. Vydejte se po stezce mezi vinohrady a navštivte malebné uličky s otevřenými sklepy. Vychutnejte si táhlá stoupání v kopcích Ždánického lesa, odměnou vám budou daleké výhledy do údolí folklórní oblasti Hanáckého Slovácka, zhlédněte romantické stavby Lednicko-valtického areálu a kochejte se harmonickou krajinnou kompozicí Lichtenštejnů, která patří mezi nejvýznamnější kulturní památky lidstva. K mimořádným zážitkům putování po stezce patří ochutnávky nejlepších vín podoblasti ve stálé vinařské expozici v Hustopečích, krása lidové architektury ve sklepních uličkách a poznání území, které bylo pro svou výjimečnou hodnotu zapsáno do seznamu památek chráněných UNESCO.

Popis trasy:

Velkopavlovicko, není vinařská podoblast pro jednodenní výlet, ale spíše několikadenní poznávací expedici. Štědrá příroda, hřejivé slunce a pracovití lidé tu po staletí zušlechťují  krajinu, kde se rodí nejlepší červená vína ve střední Evropě. Velkopavlovickou vinařskou podoblastí prochází kromě stejnojmenné cyklostezky i páteřní Moravská vinná stezka a dvě navazující tématické stezky - Modré hory a Krajem André. Velkopavlovicko není kraj pro jednodenní výlet, ale spíše několikadenní poznávací expedici. A vybírat si může třeba podle témat.

ZE ŽIDLOCHOVIC NA VÝCHOD

Severní úseky trasy nadchnou milovníky táhlých soupání a dalekých výhledů, přírodní památky Nosislavská zátočina, Roviny či Louky pod Kumstátem u Krumvíře jsou ojedinělými biotopy na okraji Ždánického lesa. Zvolíte-li jako výchozí místo výletu Židlochovice, povede vás směrem na východ cyklostezka v blízkosti řeky Svratky. V nedalekých Křepicích se stezka větví, jižní směr je určený těm, kteří hledají prvotřídní vinařské zážitky. Uherčické Staré hory a popický Sonberk jsou nejen jedny z nejcennějších viničních tratí na Moravě, ale i místa impozantních výhledů na Novomlýnské nádrže a Pavlovské vrchy. 

ATRAKTIVNÍ A BEZPEČNÁ TURISTIKA

Připomínkou  vinařské proslulosti nedalekých Hustopečí, které byly ve  středověku centrem vinařství na Moravě, je Stálá vinařská  expozice v renesančním domě U Synků. Pod arkádami citlivě opraveného historického domu začíná i putování krajem André, každoroční oslava jedné z nejrozšířenějších místních odrůd vyšlechtěné ve Velkých Pavlovicích. Vinařskou oblastí prochází také tématická trasa spolu s páteřní Moravskou vinnou a vyznačeným atraktivním okruhem Modré hory, který spojuje pět obcí Velkopavlovicka, kde se pěstují především odrůdy pro výrobu červených vín. 
Cesta přes Bořetice vás dále zavede až na Vrbici pod kopec Stráž. Ve stráních slepencové skály pod kostelem se tady po staletí budovaly sklepy, které dnes tvoří jednotný areál rozložený v pěti patrech nad sebou. 
Velkopavlovická vinařská stezka se z Vrbice vydává třemi směry. Můžete si vybrat mezi dvěma půvabnými sjezdy mezi vinicemi - každý z nich vás přivede do jedné z nejvyhlášenějších vinařských obcí v regionu. Kobylí s vinařskou expozicí v obecním muzeu se může pochlubit slavnou historií vinohradnictví, réva vinná se zde pěstovala již ve 13. století. Čejkovice zdobí templářská tvrz s rozsáhlým bludištěm sklepů a cenné památky lidové sklepní architektury.

CESTA ZA PAMÁTKAMI UNESCO

Jižní větev stezky vede z Vrbice houpavou krajinou mezi nejvyhlášenějšími viničními tratěmi do největší vinařské obce v České republice. Velké Bílovice jsou proslulé samostatnou vinařskou vesničkou Belegrady a víny mimořádné kvality. Městečko Podivín se chlubí židovským hřbitovem s obřadní místností a kostelem sv. Petra a Pavla s mohutnou věží. Kilometr za Podivínem odbočuje stezka do terénu a po překonání mostu přes řeku Dyji spěje k rozamtické zřícenině Janova hradu. Zde se stáčí k severu a oborou kolem Obelisku mezi přírodními památkami Květné jezero a jezírko Kutnar směřuje do Rakvic. Závěrečný úsek z Rakvic přes Přítluky a Zaječí ozdobí ještě jeden cyklistický zážitek. Pro stoupání na Přítluckou horu a travnatý přejezd návrší zmobilizujte třeba poslední síly, pohled do krajiny v okolí Novomlýnských nádrží za tu námahu opravdu stojí.

Zdroj: https://www.stezky.cz/stezka/Velkopavlovicka-vinarska-stezka?date=

Vinařská stezka Mikulovská

3f7ad403_6f1c_42a7_a8ff_3bb13ce95992.png

Délka: 84 kilometrů
Obtížnost: Trasa vhodná pro všechny skupiny cyklistů, nenáročný profil, z většiny klidné asfaltové silnice a cesty.
Profil: Uzavřený okruh kopíruje hranice Mikulovské vinařské podoblasti, převážně rovinatý průběh trasy rámují vody řeky Dyje, rybníků a Novomlýnských nádrží. 
Povrchy: Jižní část okruhu prochází převážně po asfaltovém povrchu bývalé signálky, severní větev střídá silnice 3. třídy s terénními úseky kolem Nových mlýnů a zpevněnou lesní cestu před Lednicí.
Max. převýšení: 100 m
Sjízdnost: většina trasy je sjízdná po celý rok, travnaté a nezpevněné cesty jsou za mokra přístupné pouze na horském kole
Značení: žlutá tabulka s kolem a zeleným logem stylizovaného sklepního žudra
Nádraží na trase: Valtice, Mikulov, Novosedly

Charakteristika trasy:

Krajinou zušlechtěnou generacemi předků vede trasa vinařské stezky rámující Mikulovskou vinařskou podoblast. Jižní část uzavřeného okruhu prochází Lednicko-valtickým areálem a u kolonády na Rajstně nad Valticemi vystoupá do své nejvyšší nadmořské výšky. Odtud pokračuje atraktivním terénním úsekem v blízkosti státní hranice a až do Nového Přerova sleduje signálku, vojenskou silnici podél bývalé železné opony. Poznání vinařství a vína na Mikulovsku i pohled na vinařskou krajinu ze sedla koně nabízí turistické programy vinařů v sousedních Novosedlech. Severní úsek stezky vede místy osídlenými od počátku lidské existence a okolím vodních nádrží Nové Mlýny.

Popis trasy:

Putování po stezce, kterou zdobí významné architektonické památky kraje i znamenitá vína Mikulovské vinařské podoblasti, můžete začít kdekoliv na její trase. Tvoří uzavřený okruh a svými povrchy i výškovým profilem je vhodná pro každé kolo v dobrém technickém stavu.

MIKULOV - BROD NAD DYJÍ (20 km)

Z Mikulova směrem na západ vede výhradně po cestách mimo silniční dopravu a již po pár kilometrech nabídne poznání turistických i vinařských zajímavostí kraje. Sklepní kolonie na tichém a zastíněném plácku U Rybníčka v Březí je ukázkou sklepní moderny. Cihlové lisovny z 20. let minulého století tady tvoří jeden z nejpůsobivějších souborů vinařských staveb na Moravě.
Podél železniční trati pokračuje trasa okrajem Dobrého Pole. Přerovský vrch, mírná vyvýšenina osázená vinohrady, nabídne panoramatický pohled na Mikulov i ladná průčelí přerovských sklepů vybudovaných ve 30. letech minulého století. Při vjezdu do obce opouští společný úsek s odbočkou na Jevišovku trasa Greenway Praha - Vídeň, vinařská stezka míří do Novosedel.

BROD NAD DYJÍ - PAVLOV (21 km)

Přes Brod a Horní nádrž vodního díla Nové Mlýny dospějete do Pasohlávek, rybářské obce a oblíbeného letoviska. Stezka pokračuje podél Střední novomlýnské nádrže k řece Jihlavě a Svratce, přes Ivaň do Strachotína. Na druhém břehu  nádrží vás čeká prohlídka Dolních Věstonic, jejichž středověkou minulost významně ovlivnili novokřtěnci. Archeologická expozice s korpulentní Venuší, habánské sklepy na Husím plácku a cenný mobiliář kostela Archanděla Michaela patří k nejzajímavějším místům v obci. Poslední obcí "vodního" úseku Mikulovské stezky je barokní vinařská vesnička Pavlov. Náves a přilehlé ulice obce jsou ukázkou selského baroka srovnatelnou s nejkrásnějšími stavbami tohoto zdobného stylu v jižních Čechách. Obecní vinotéka pod radnicí a  naučná vinařská stezka v okolí obce jsou příležitostí přesvědčit se o šikovnosti místních vinařů.

PAVLOV - LEDNICE (15 km)

Občerstveni i poučeni můžete vyrazit dál, do centra Lednicko-valtického areálu zbývá sotva patnáct kilometrů.
Po klidné silnici přes Milotice a Bulhary, po břehu řeky Dyje a lesním úsekem před Lednicí to zvládnete za hodinu i s pozorováním rybářů nebo prohlídkou přírodní památky Pastvisko.
Po prohlídce zajímavostí Lednice, např. novogotický zámek, skleník, romantické stavby v parku, mějte na paměti, že v zámeckém parku je jízda na kole přísně zakázána! Pokud chcete mít sbírku romantických staveb areálu, který je součástí kulturního dědictví UNESCO, kompletní, využijte krátkého úseku Velkopavlovické vinařské stezky a vydejte se po značkách stylizovaného sklepního žudra modré barvy lužním lesem k Janohradu. Pro návrat do města můžete zvolit vodní cestu, až do zahrady lednického zámku vás i s kolem přepraví výletní loď.

LEDNICE - MIKULOV (26 km)

Místem na trase Mikulovské vinařské stezky, které byste neměli minout, je Hlohovec. Na půl cesty mezi Lednicí a Valticemi leží obec znamenitých zpěváků, svébytného folklóru a opulentních vín. Přesvědčit se o tom můžete mezi sklepy Šulaperku. Předtím však doporučujeme krátkou zajížďku odbočením k Hraničnímu zámečku - elegantní stavbě na břehu Hlohoveckého rybníka a tvořila v minulosti hranici mezi markrabstvím a vévodstvím dolnorakouským. Odtud se můžete vydat prozkoumávat krásy Valtic, zejména zámku a v jeho sklepení umístěného Salonu vín České republiky. Na cestě ke kolonádě Raistna, z které je nádherný rozhled až na Bílé Karpaty, pak leží neméně zajímavé vinařské Valtické podzemí. Až budete míjet bývalou valtickou celnici, zastavte se a nahlédněte do Muzea železné opony. Na začátku závěrečných sotva deseti kilometrů se trasa stezky ještě naposledy dotkne česko-rakouské hranice, sjezd do Úval vystřídá stoupání nad obec a kolem obce Sedlec směřuje do cíle v Mikulově.

Zdroj: https://www.stezky.cz/stezka/Mikulovska-vinarska-stezka?date=