Vodojem

Věžový vodojem v Břeclavi byl budován od dubna 1926 do května 1927. Konstrukce vodojemu je řešena jako vícepatrová železobetonová budova, která slouží do dnešní doby k zásobování města pitnou vodou. Celková výška vodojemu je 44,25 metrů. Zpřístupněn bývá pouze při zvláštních příležitostech.