Základní škola Kpt. Nálepky

Budova základní školy v městské části Charvátská Nová ves byla slavnostně vysvěcena 24. října 1876. Na základě žádosti starostů tehdejších samostatných obcí Poštorné a Ch. N. Vsi ji nechal postavit kníže Jan II. z Lichtensteina za pronájem honitby na 15 let. V srpnu 1999 byla u školy otevřena moderní sportovní hala.