Železnice

Břeclav dodnes vděčí za svůj obrovský rozvoj v 19. století zavedení železnice. První vlak, který se vydal z Vídně do českých zemí, dorazil do Břeclavi v červnu 1839 a vítaly ho davy zvědavců, kteří tou dobou ještě nemohli tušit, jak moc železnice život v Břeclavi změní. Již o dva roky později byla vybudována trasa Břeclav – Přerov, od roku 1872 se jezdí také směrem na Mikulov a Znojmo, v roce 1901 přibyla odbočka do Lednice a od roku 1909 je Břeclav kolejemi spojena i s Bratislavou.

 Železniční tratě umožnily skvělé možnosti odbytu vyrobeného zboží, i proto vyrostlo v Břeclavi v 19. století hned několik továren, podniků a závodů, které exportovaly po kolejích své zboží nejen do celé rakousko-uherské monarchie, ale i do ciziny. Některé z nich, např. cukrovar, pila nebo dnešní Fosfa, si dokonce zbudovaly vlastní železniční přípojky. Pracovní příležitosti lákaly do Břeclavi stále více obyvatel, obec rostla a zásadně měnila svou podobu. V roce 1872 jí pak byl císařským dekretem udělen statut města.   
Břeclav se brzy stala významným železničním uzlem, který v době před první světovou válkou zaměstnával na 1.200 osob na různých pozicích. Po válce, kdy se město stalo hraniční železniční křižovatkou a celní stanicí, se tento počet zvýšil až na 2 tisíce. I když v současné době na nádraží již tolik osob nepracuje, neubralo mu to nic na významnosti – Břeclav je stále místem, kde se stýkají železniční tratě ze všech směrů, a kam je proto velmi snadné se dopravit. Nádražní budova prošla rozsáhlou rekonstrukcí, vzhled jejího průčelí byl přizpůsoben původní architektonické podobě z 19. století a nyní zde můžete navštívit Muzeum železnice.

Těšíme se na Vaši návštěvu v našem městě – a přijeďte třeba vlakem!

Zdroj: kniha Město Břeclav (vydala Muzejní a vlastivědná společnost Brno, 2001)

 Fotografická vzpomínka na 19. století