Železniční most do cukrovaru

Železniční vlečka, která propojila cukrovar s nádražím, byla postavena v roce 1870. Železniční most, přes který vedla, je jednou z posledních nýtovaných příhradových mostních konstrukcí u nás. Byl prohlášen za kulturní památku a v současnosti slouží jako lávka pro pěší a cyklisty.