Žlutá škola v Břeclavi

Moderní školní budova pro německou obecnou a měšťanskou školu byla postavena v letech 1886 - 1896 italskými stavebníky. Po úbytku žáků byla ve dvacátých letech 20. století změněna na českou měšťanskou školu chlapeckou a dívčí.

Jako jednotná základní škola opět funguje od r. 1953. V 60. letech proběhly generální opravy budovy. Dnes v této budově na ulici Dukelských hrdinů sídlí základní škola, která je sloučena se ZŠ Kupkova. V devadesátých letech 20. stol. byl přistaven objekt jídelny, školní družiny a dílen.

Před budovou stojí bronzová socha 1. prezidenta ČSR T. G. Masaryka, která byla v minulém století několikrát stržena a znovu postavena. Současný pomník byl slavnostně odhalen v březnu 2000 za účasti tehdejšího prezidenta ČR Václava Havla.