Fotogalerie

    Náměstí T. G. Masaryka.

    Kostel sv. Václava

    Synagoga.

    Interiér synagogy

    Kostel Navštívení Panny Marie.

    Interiér kostela Navštívení Panny Marie.

    Boží muka za Starou Břeclaví.

    Kaplička ve Staré Břeclavi.

    Středisko volného času Duhovka.

    Kašna na pěší zóně u parku.

    Kaple sv. Rocha.

    Kaple sv. Cyrila a Metoděje.

    Kašna v městském parku.

    Gymnázium a pěší zóna.

    Budova hlavní pošty.

    Cyklověž u nádraží.

    Vodojem.

    Památník Svornosti.

    Břeclavský zámek.

    Pohled z okna zámku.

    Obřadní místnost na židovském hřbitově.

    Bývalá cukrovarská vlečka přes řeku Dyji.

    Břeclav z ptačí perspektivy.

    Železniční most Oskar.

    Splav na řece Dyji.

    Zámeček Pohansko.

    Lužní les u Břeclavi.

 

    Foto: David Mahovský