Zahradní slavnost: Mysli smysly

Zahradní slavnost: Mysli smysly
Organizátor Centrum pro rodinu MÁTE NA VÍC, Bylinkování a Cyklosféra Datum konání Místo konání zámecká zahrada (vchod vedle penzionu Rotunda)

www.matenavic.com

Srdečně Vás zveme na 1. Zahradní slavnost s názvem "MYSLI SMYSLY", která se koná v krásném prostředí zámecké zahrady v Břeclavi (vchod vedle penzionu Rotunda).
(V případě nepříznivého počasí se akce přesune do velkého sálu v knihovně Břeclav.)

Víte, proč jsou smysly důležité pro správný rozvoj dítěte? Proč rozvíjet smyslové vnímání u dětí? A jakým způsobem smysly můžeme rozvíjet? To vše se dozvíte na akci "Mysli smysly"!!!

Těšit se můžete:
- na zapojení všech smyslů
- bazárek hraček
- bylinkování s Gábinou Doskočilovou

Tradičně se rozlišuje pět základní lidských smyslů: hmat, zrak, čich, chuť a sluch. Na naší akci bude mít každý smysl jedno stanoviště, na kterém si děti vyzkouší jednotlivé smyslové vnímání formou hry. Začleněním hmatového prvku do hry podporujeme motivaci dětí do aktivity a tím pomůžeme prodloužit dobu udržení pozornosti u dané činnosti.
Rozvoj zrakového vnímání a zrakové paměti je důležitý pro zvládnutí čtení, psaní, počítání.
Sluch naopak ovlivňuje rozvoj řeči a s úrovní řeči je neodmyslitelně svázán rozvoj myšlení.
A nakonec chuť a čich jsou smysly, které jsou provázány. Dokážete si představit necítit chuť a vůní oblíbeného jídla?
Dohromady to dává balíček správného rozvoje dítěte.

Přijďte si vyzkoušet všechny smysly - hmat, sluch, zrak, čich a chuť.
Akce je vhodná pro děti od 0 do 8 let.
Vstupné je DOBROVOLNÉ - Výtěžek ze vstupného půjde na chod Centra pro rodinu MÁTE NA VÍC.