Dětské soubory

O udržení a rozvíjení lidových tradic i rpo budoucí generace se v Břeclavi stará hned několik dětských národopisných souborů a cimbálových muzik

 

BŘECLAVÁNEK, dětský soubor a cimbálová muzika

 

CHARVATČÁNEK, dětský slovácký krúžek z Charvátské Nové Vsi

 

KOŇÁRCI, dětský slovácký krúžek z Poštorné