Knihovna

Městská knihovna Břeclav, příspěvková organizace je příspěvkovou organizací Města Břeclav. Je kulturní a vzdělávací institucí, veřejnou univerzální knihovnou, střediskem knihovnických, bibliografických a informačních služeb. Je nejstarší kulturní institucí města Břeclavi, její historie se odvíjí od čtenářského spolku Břetislav, který vznikl v roce 1882. Ústřední knihovna je v centru města, v budově na ulici Národních hrdinů 16/9. Součástí knihovny jsou také tři profesionalizované pobočky ve čtvrtích Stará Břeclav, Poštorná, Charvátská Nová Ves.

Více informací najdete na webových stránkách knihovny.