Národopisný soubor Břeclavan

Jeden z nejstarších moravských folklórních souborů je nositelem jména svého rodného města Břeclav, které leží v nejjižnějším cípu Moravy, na hranici s Rakouskem a Slovenskem. V kraji krásném, rovinatém, na soutoku řek Moravy a Dyje, v kraji vinné révy, která tak dobře podněcuje nostalgii táhlých písní i výbušnost temperamentních verbuňků.

Břeclavan vznikl v roce 1954 a ve svém repertoáru zachytil mnohé formy lidového umění svého kraje Podluží, ale také ty, které s ním bezprostředně souvisí: ohnivé párové tance sousedního Slovenska nebo pohraničních oblastí Dolních Rakous a některých dalších folklórních regionů Moravy. Program Břeclavanu je pestrý, přitažlivý a variabilní. O to pečují muzikanti, zpěváci a tanečníci, všichni v překrásných lidových krojích.

www.breclavan.com