Slovácký krúžek Stará Břeclav

Slovácký krúžek Stará Břeclav byl založen v roce 1945 a má sídlo v kulturním domě Na obecní ve Staré Břeclavi. Slovácký krúžek má v současné době 78 členů, kteří naplňují poslání tohoho sdružení, tzn. udržování lidových tradic, jejich rozvoj a prezentace v regionech ČR i v zahraničí. Převážná část činnosti v oblasti lidové kultury spočívá na mužáckém a ženském pěveckém sboru, které již mnohokrát reprezentovaly lidovou kulturu regionu.

Webové stránky krúžku.