Fotbalové areály

MSK BŘECLAV
Původní areál Tatranu Poštorná na Lesní ulici dnes obhospodařuje městská příspěvková organizace Tereza Břeclav. V areálu je k dispozici hřiště s travnatým povrchem a plochu s umělým trávníkem. Divácká kapacita stadionu je téměř 4000 míst. Hlavní tribuna nabízí 200 míst k sezení a jižní tribuna 600 míst.
Fotbalový oddíl MSK Břeclav využívá také areál na Třídě 1. máje (bývalý Slovan), kde jsou k dispozici dvě travnatá hřiště.

Více informací ZDE

 

SOKOL CHARVÁTSKÁ NOVÁ VES
Původní škvárové hřiště se dočkalo zatravnění v roce 2002. V současnosti se o něj rovněž stará městská příspěvková organizace Tereza Břeclav.

Více informací ZDE

 

PASTVISKO - OLYMPIA STARÁ BŘECLAV
O hřiště, které neodmyslitelně patří ke Staré Břeclavi, se stará spolek Olympia Stará Břeclav, který ho má v nájmu a stará se o jeho rozvoj dle stanovené koncepce Města Břeclav. Kromě fotbalu slouží hřiště také ragbyovému oddílu.

 

LOKOMOTIVA BŘECLAV
Fotbalové hřiště je také součástí areálu TJ Lokomotiva Břeclav na Veslařské ulici.

Více informací ZDE