Boží muka za Starou Břeclaví


boží muka.jpg Boží muka za „Starú Břeclavú" jsou státem chráněnou kulturní památkou. Jsou zřejmě nejznámější stavbou svého druhu v České republice. Váže se k nim několik pověstí - podle jedné z nich byla postavena v roce 1734 na památku pacholka a děvečky,kteří zde byli zabiti bleskem.

Boží muka stála na pozemku rolníka Martina Chorváta u bývalé dobytčí cesty, která vedla z Uher přes Moravu do Čech a Německa. Nad obnovenou památkou dnes drží ochrannou ruku Slovácký krúžek ze Staré Břeclavi, který také nechal v roce 1999 zhotovit zatím poslední výzdobu u příležitosti 50. výročí vysvěcení. Boží muka vymaloval podle předlohy z 50. let Tomáš Herman z Břeclavi.

Boží muka jsou volně přístupná.