Budova školy v Poštorné


ZŠ_Komenského.JPG Pochází z roku 1906. Jedná se o dvoupodlažní, samostatně stojící budovu na půdorysu trojzubce. Mezi věžičkami se nachází segmentově ukončená atika se znakem Poštorné a mušlí ve vrcholu.

Před školou se vyjímá busta Jana Amose Komenského.

Budovu „červené" školy nechal postavit kníže Jan podle plánů lednického architekta Weinbrennera. Základní kámen chlapecké školy byl položen v roce 1906. Od 4. listopadu 1906 zde bylo vyučováno 700 dětí, z toho 35 německé národnosti. Vyučovacím jazykem byla němčina.