Busta Jana Amose Komenského - nová


51 nová busta J.A.K..JPG V sedmdesátých letech byla busta Jana Amose Komenského přestěhována z nábřeží od průmyslové školy před základní školu do Poštorné. V roce 2010 se břeclavská radnice rozhodla nechat vyrobit novou podobiznu Komenského od Josefa Úprky, která byla umístěna na Komenského nábřeží.