danci soutok.JPG Je největší oborou v České republice, rozprostírající se severně od soutoku Moravy a Dyje, na území tzv. Dyjského trojúhelníku.

Obora nabízí jedinečnou atmosféru lužního lesa, který je protkám vodními kanály, slepými rameny a tůněmi. Lesy doplňují louky se staletými solitérními duby. Kromě chovu jelení, daňčí a černé zvěře zde může návštěvník narazit na volně žijící čápy černé a
bílé, ledňáčky, volavky a mnoho další zvířeny. Cyklostezka v oboře vede až k samotnému soutoku Moravy a Dyje. Asi 200 m
severozápadně od samotného soutoku stojí historický hraniční kámen z roku 1755, který nechala postavit císařovna Marie
Terezie, aby označoval hranici markrabství moravského.