Vinařské stezky


mvs-znaceni.jpg Morava je protkaná více než tisícem dvěma sty kilometrů značených tras známých jako Moravské vinařské stezky, které vytyčila a spravuje Nadace Partnerství. Jakmile narazíte na symbol vinařských stezek, siluetu sklepa, jste na správné cestě. Stezky se klikatí vinařskou krajinou, zahýbají k vyhlídkám, procházejí sklepními uličkami a propojují významné vinařské obce.

Moravský venkov při svém putování tak poznáte jako kraj malebné přírody, jedinečných historických památek a skvělého vína. Trasy většinou vedou po klidných silnicích, místy po polních či lesních cestách, a můžete se na ně vydat jak na horských, tak na běžných silničních kolech.mvs znaceni

Každá stezka má svoji speciální mapu, kterou Nadace Partnerství pravidelně aktualizuje. Na každé z nich najdete dostatek informací nejen o délkách jednotlivých tras, ale také o jejich výškových profilech i stavu povrchů. Značení všech stezek rozeznáte podle společného loga, jehož barevnost se liší podle konkrétní trasy. Na zajímavosti a služby podél stezek vás upozorní informační směrovky s piktogramy, ve vinařských obcích nechybí tabule s mapami. Deset turistických okruhů nabízí množství kombinací pro výlety i vícedenní pobyty plné aktivního pohybu, příjemných zážitků a poznání. Všech deset regionálních okruhů propojuje 242 km dlouhá páteřní Moravská vinná stezka, vedoucí ze Znojma do Uherského Hradiště. V Břeclavi a blízkém okolí vedou zejména tyto trasy:

Vedle vinařských stezek Nadace Partnerství se s vinařskými zajímavostmi můžete seznámit na místních naučných stezkách, jako je například Stará Hora v obci Novosedly, nebo trasách, které budují vinařské obce mezi vinicemi, aby turistům přiblížili vinohradnictví a vinařské tradice svého regionu. Je to například trasa krajem André u Velkých Pavlovic, nebo trasa Moravského muškátu, která prochází Polešovicemi, tedy obcí, kde byla tato moravská odrůda vyšlechtěna. Stejně tak André vzniklo právě ve šlechtitelské stanici ve Velkých Pavlovicích.

zdroj: www.wineofczechrepublic.cz

Vinařská stezka Podluží

Délka: 115  kilometrů
Profil: Trasa stezky vede od jižní hranice Moravy rovinatou částí centrálního Podluží, přes kopečky na okraji Kyjovské pahorkatiny v okolí Starého Poddvorova k severním vin
ařským oblastem Slovácka, kde vinice střídají rozlehlé lesní partie.
Povrchy: Silnice 3. třídy se pravidelně střídají s lesními a polními cestami, vyhledávaným terénem pro rodinné výlety jsou cyklostezky a zpevněné lesní úseky v okolí Ratíškovic.
Max. převýšení: 80 m
Sjízdnost: Trasa stezky je sjízdná po celý rok
Značení: Žlutá tabulka s kolem a oranžovým logem
Nádraží na trase: Břeclav, Hodonín, Moravská Nová Ves

Charakteristika trasy

Pestrá trasa střídá silnici s malebnými úseky mezi vinicemi, chladivou cestu na břehu rybníka i vítaný stín či závětří lesní doubravy. Pohostinné vinaře a lahodné víno najdete na Podluží téměř všude; v prušáneckých Nechorách nebo mikuleckých Búdách uvidíte i ojedinělé ukázky lidové sklepní architektury. Jižní část stezky, která začíná v Břeclavi, představí dvě významná slovanská sídliště: Pohansko a Valy u Mikulčic. Severní okraj vinařské stezky Podluží dosahuje až na Slovácko.

Popis trasy

Jihovýchodní výspa České republiky, kultivovaná krajina lemovaná lužními lesy a nivou řeky Moravy, to je malované Podluží. Kraj lesů, sadů a vinic, přívětivých lidských sídel, pohostinných a družných lidí. Teplé podnebí, blízkost řek a nedozírné roviny lákaly k osídlení odnepaměti - důkazem jsou archeologická naleziště dokumentující velkomoravská sídliště na Valech u Mikulčic a Pohansko u Břeclavi. Pracovitost, úcta k půdě a tradicím jsou vlastnostmi i dnešních obyvatel zeleného koutu Moravy v sousedství Rakouska a Slovenska. V údolí řek Moravy a Kyjovky se daří všem teplomilným rostlinám, ozdobou vyspělého zemědělství je místní vinařství.

Z BŘECLAVI KE ZLATÉMU KŘÍŽI VINAŘSTVÍ

Zdolávání členité vinařské stezky Podluží můžete začít v metropoli regionu, Břeclavi. Krátký úsek po břehu řeky Dyje přechází u zahrádkářské kolonie na okraji města v cyklostezku, která vás přivede k velkomoravskému hradišti Pohansko s empírovým loveckým zámečkem ze začátku 19. století. Spanilá jízda lesem protkaným vodami pokračuje až do Lanžhota, odkud se vinařská stezka vydává po silnici pro motorová vozidla do centrálního Podluží, cykloturisticky a vinařsky nejatraktivnějšího místa regionu. Vinařské kolonie v Moravské Nové Vsi, Mikulčicích či Prušánkách jsou ojedinělými ukázkami sklepní architektury a sídlem desítek znamenitých vinařů, kteří nabízí degustace vín a kompletní informační servis o vinařství a turistických zajímavostech oblasti. Nejlepší z nich jsou nositeli certifikace vinařské turistiky a najdete je ve všech zmiňovaných obcích. Alternativou k silničnímu průběhu stezky je její západní větev, která z Břeclavi směřuje ke zlatému kříži vinařství na Podluží přes Hrušky.

Z PODLUŽÍ AŽ NA KYJOVSKÉ DOLŇÁCKO

V Moravské Nové Vsi se vinařská stezka Podluží větví. Západním průběhem směřuje přes prušánecké Nechory, kopečky Nového a Starého Poddvorova do Dolních Bojanovic. Bojanovské vinařství proslavil zejména opulentní Ryzlink rýnský, na ochranu před jeho paděláním vydal majitel panství v roce l738 zvláštní příkaz. Po krátkém silničním úseku odbočuje za obcí stezka do terénu a cestou po břehu Bojanovského rybníka směřuje ke státní silnici Mutěnice-Hodonín. Po přejezdu silniční komunikace dospěje lesní doubravou do Dubňan a po klidné silnici 3. třídy jste za chvilku v Ratíškovicích. Je-li čas oběda nebo jste unaveni, zmobilizujte poslední síly. Dvě restaurace v obci certifikované známkou Cyklisté vítáni nabízí styl, výbornou obsluhu a lahodné místní speciality. Nenechte si ujít návštěvu nedalekého projektu KKK (na Kole po Kolejích ke Kanálu), který nabízí projížďku na železniční drezíně a prohlídku muzea ve vagóně mapujícím působení Tomáše Bati v regionu. Ratíškovický Slavín a vacenovské Žlébky jsou posledními sklepními koloniemi, než se vinařská stezka, která je ve Vacenovicích navzdory svému názvu již hluboko zakouslá do národopisné oblasti Kyjovské Dolňácko, vrací na Podluží.

Zdroj: http://www.stezky.cz/cze/trasy/vinarske_stezky/podluzi.htm

Vinařská stezka Velkopavlovická

Délka: 110 kilometrů
Profil: Trasa stezky procházející národopisnou oblastí Hanáckého Slovácka nabízí pestrý výběr terénu pro všechny kategorie cyklistů. Jižní větev stezky prochází rovinami Dolnomoravského úvalu, severní průběh stezky zdobí zvlněný terén Ždánického lesa.
Povrchy: Silnice 3. třídy, terénní úseky napříč vinohrady s místy dalekých výhledů do krajiny. 
Max. převýšení:160 m
Sjízdnost: Trasa stezky je sjízdná po celý rok
Značení: Žlutá tabulka s kolem a modrým žudrem
Nádraží na trase: Kobylí, Bořetice, Velké Pavlovice, Šakvice

Charakteristika trasy

Barevnou krajinou „Modrých hor“, bezlesým „krajem beze stínu“ i kultivovaným územím Lednicko-valtického areálu vede více než sto kilometrů Velkopavlovické vinařské stezky. Vydejte se po stezce mezi vinohrady a navštivte malebné uličky s otevřenými sklepy. Vychutnejte si táhlá stoupání v kopcích Ždánického lesa, odměnou Vám budou daleké výhledy do údolí folklórní oblasti Hanáckého Slovácka, zhlédněte romantické stavby Lednicko-valtického areálu a kochejte se harmonickou krajinnou kompozicí Lichtenštejnů, která patří mezi nejvýznamnější kulturní památky lidstva. K mimořádným zážitkům putování po stezce patří ochutnávky nejlepších vín podoblasti ve stálé vinařské expozici v Hustopečích, krása lidové architektury ve sklepních uličkách a poznání území, které bylo pro svou výjimečnou hodnotu zapsáno do seznamu památek chráněných UNESCO.

Popis trasy

Velkopavlovicko, to je štědrá příroda a hřejivé slunce. Pracovití lidé tu po staletí zušlechťují  krajinu, kde se rodí nejlepší červená vína ve střední Evropě. Velkopavlovickou vinařskou podoblastí prochází kromě stejnojmenné cyklostezky i páteřní Moravská vinná stezka a dvě navazující tématické stezky - Modré hory a Krajem André. Velkopavlovicko není kraj pro jednodenní výlet, ale spíše několikadenní poznávací expedici. A vybírat si může třeba podle témat.

Táhlá stoupání a daleké výhledy i ojedinělé přírodní památky na okraji Ždánického lesa nabízí severní část stezky od Velkých Hostěrádek směrem k Židlochovicím. Uherčické staré hory a popický Sonberk jsou nejen jedny z nejcennějších viničních tratí na Moravě, ale i místa impozantních výhledů na Novomlýnské nádrže a Pavlovské vrchy. Vinice společnosti Sonberk pod kopcem Žebrák představují ukázku špičkového vinohradnictví a sídlo firmy, moderní vinařskou architekturu i technologii.

Připomínkou  vinařské proslulosti nedalekých Hustopečí, které byly ve  středověku centrem vinařství na Moravě, je stálá vinařská  expozice v renesančním domě U Synků. Pod arkádami citlivě opraveného historického domu začíná i putování krajem André, každoroční oslava jedné z nejrozšířenějších místních odrůd  vyšlechtěné ve Velkých Pavlovicích. Cesta Vás zavede až na Vrbici pod kopec Stráž. Ve stráních slepencové skály pod kostelem se tady po staletí budovaly sklepy, které dnes tvoří jednotný areál rozložený v pěti patrech nad sebou. A z Vrbice se můžete vydat na další tématickou stezku s názvem Modré hory. Spojuje pět obcí Velkopavlovicka, kde se pěstují především odrůdy pro výrobu červeného vína.

Velkopavlovická vinařská stezka se z Vrbice vydává dvěma směry. Půvabný sjezd mezi vinicemi končí v Čejkovicích s rozsáhlým bludištěm templářských sklepů a cennými památkami lidové sklepní architektury. Jižní větev stezky vede přes největší vinařskou obec v České republice Velké Bílovice, proslulé samostatnou vinařskou vesničkou Belegrady a víny mimořádné kvality. V městečku Podivín, kde si můžete prohlédnout židovský hřbitov s obřadní místností, vstupuje trasa stezky do Lednicko-valtického areálu. U romantické zříceniny Janohrad se stáčí k severu a přes Rakvice a Zaječí (Vinařství U Kapličky) míří do centra vinařské podoblasti. Velké Pavlovice sice leží na vinařské magistrále (Moravská vinná stezka), ale mimořádnou kvalitou červených vín, živým folklórem i starobylou sklepní architekturou je  město typickým představitelem vinné kultury v kraji i národopisné  oblasti Hanácké Slovácko.

Zdroj: http://www.stezky.cz/cze/trasy/vinarske_stezky/velkopavlovicka.htm

Vinařská stezka Mikulovská

Délka: 82 kilometrů
Profil: Uzavřený okruh kopíruje hranice Mikulovské vinařské podoblasti, rovinatý průběh trasy rámují vody řeky Dyje, rybníků a Novomlýnských nádrží
Povrchy: Jižní část okruhu prochází převážně po asfaltovém povrchu bývalé signálky, severní větev střídá silnice 3. třídy s terénními úseky kolem Nových mlýnů a zpevněnou lesní cestu před Lednicí.
Max. převýšení: 100 m
Sjízdnost: Většina trasy je sjízdná po celý rok, travnaté a nezpevněné cesty jsou  za mokra přístupné pouze na horském  kole
Značení: Žlutá tabulka s kolem a zeleným logem stylizovaného sklepního žudra
Nádraží na trase: Valtice, Mikulov, Novosedly

Charakteristika trasy

Krajinou zušlechtěnou generacemi předků vede trasa vinařské stezky rámující Mikulovskou vinařskou podoblast. Jižní část uzavřeného okruhu prochází Lednicko-valtickým areálem a u kolonády na Rajstně nad Valticemi vystoupá do své nejvyšší nadmořské výšky. Odtud pokračuje atraktivním terénním úsekem v blízkosti státní hranice a až do Nového Přerova sleduje signálku, vojenskou silnici podél bývalé železné opony. Poznání vinařství a vína na Mikulovsku i pohled na vinařskou krajinu ze sedla koně nabízí turistické programy vinařů v sousedních Novosedlech. Severní úsek stezky vede místy osídlenými od počátku lidské existence a okolím vodních nádrží Nové Mlýny.

Popis trasy

Putování po stezce, kterou zdobí významné architektonické památky kraje i znamenitá vína Mikulovské vinařské podoblasti, můžete začít kdekoliv na její trase. Tvoří uzavřený okruh a svými povrchy i výškovým profilem je vhodná pro každé kolo v dobrém technickém stavu.

Z Mikulova směrem na západ vede výhradně po stezkách mimo silniční dopravu a již po pár kilometrech nabídne poznání turistických i vinařských zajímavostí kraje. Sklepní kolonie na tichém a zastíněném plácku U rybníčka v Březí je ukázkou sklepní moderny. Cihlové lisovny ze 20. let minulého století tady tvoří jeden z nejpůsobivějších souborů vinařských staveb na Moravě. Ve Sklepní ulici, která na areál navazuje, nezapomeňte navštívit Vinařství Kern. Možnost poznat nejmodernější technologii a ochutnat skvělá vína za to stojí.

Cesta vinicemi přes Přerovský vrch vás přivede k cyklopenzionu U Jáňů, kde se můžete občerstvit, strávit chvíle s milými lidmi a poznat vinařskou krajinu ze sedla koně. Sousední Novosedly jsou vinařskou baštou Mikulovska a svá vína zde nabízí hned dva z nejznámějších moravských vinařů.

Přes Brod a Horní nádrž vodního díla Nové Mlýny dospějete do Pasohlávek, rybářské obce a oblíbeného letoviska. Stezka převážně otevřenou krajinou mezi vodami, přes Ivaň a Strachotín, pokračuje do Dolních Věstonic. Archeologická expozice, habánské sklepy na Husím plácku a cenný mobiliář kostela Archanděla Michaela patří k nejzajímavějším místům v obci, jejíž minulost významně ovlivnili novokřtěnci. Starobylý Pavlov je barokní  vinařskou vesničkou, jejíž náves a přilehlé ulice jsou ukázkou selského baroka srovnatelnou s nejkrásnějšími stavbami tohoto zdobného stylu v jižních Čechách. Obecní vinotéka pod radnicí a  naučná vinařská stezka v okolí obce jsou příležitostí přesvědčit se o šikovnosti místních vinařů.
Občerstveni i poučeni můžete vyrazit dál, do centra Lednicko-valtického areálu zbývá sotva patnáct kilometrů. Po klidné silnici, břehu řeky Dyje a lesním úsekem před Lednicí to zvládnete za hodinu i s pozorováním rybářů nebo prohlídkou přírodní památky Pastvisko.

Město Lednice vás uvítá bělostnou stavbou My hotelu, zařízení certifikovaného známkou Cyklisté vítáni. Můžete se pustit do prohlídky zajímavostí města (novogotický zámek, skleník, romantické stavby v parku atd.), mějte ale na paměti, že v zámeckém parku je jízda na kole přísně zakázána!
Místem na trase Mikulovské vinařské stezky, které byste neměli minout, je Hlohovec. Na půl cesty mezi Lednicí a Valticemi leží obec znamenitých zpěváků, svébytného folklóru a opulentních vín. Přesvědčit se o tom můžete mezi sklepy Šulaperku. Odtud se můžete vydat prozkoumávat krásy Valtic, zejména zámku a v jeho sklepení umístěného Salonu vín České republiky. Na cestě ke kolonádě Raistna, z které je nádherný rozhled až na Bílé Karpaty, pak leží neméně zajímavé vinařské Valtické podzemí. Až budete míjet bývalou valtickou celnici, zastavte se a nahlédněte do Muzea železné opony. Poté už je před Vámi jen pár posledních kilometrů na cestě do Mikulova.

Zdroj: http://www.stezky.cz/cze/trasy/vinarske_stezky/mikulovska.htm