Dětské soubory


O udržení a rozvíjení lidových tradic i rpo budoucí generace se v Břeclavi stará hned několik dětských národopisných souborů a cimbálových muzik

BŘECLAVÁNEK, dětský soubor a cimbálová muzika

CHARVATČÁNEK, dětský slovácký krúžek z Charvátské Nové Vsi

CIMBÁLOVÁ MUZIKA NOTEČKA

KOŇÁRCI, dětský slovácký krúžek z Poštorné