Fotbalové areály


MSK BŘECLAV
Původní areál Tatranu Poštorná na Lesní ulici dnes obhospodařuje městská příspěvková organizace Tereza Břeclav. V areálu je k dispozici hřiště s travnatým povrchem a plochu s umělým trávníkem. Divácká kapacita stadionu je téměř 4000 míst. Hlavní tribuna nabízí 200 míst k sezení a jižní tribuna 600 míst.
Fotbalový oddíl MSK Břeclav využívá také areál na Třídě 1. máje (bývalý Slovan), kde jsou k dispozici dvě travnatá hřiště.

https://www.mskbreclav.cz/fotbal

SOKOL CHARVÁTSKÁ NOVÁ VES
Původní škvárové hřiště se dočkalo zatravnění v roce 2002. V současnosti se o něj rovněž stará městská příspěvková organizace Tereza Břeclav.

https://ch.webgarden.cz/

PASTVISKO - OLYMPIA STARÁ BŘECLAV
O hřiště, které neodmyslitelně patří ke Staré Břeclavi, se stará spolek Olympia Stará Břeclav, který ho má v nájmu a stará se o jeho rozvoj dle stanovené koncepce Města Břeclav. Kromě fotbalu slouží hřiště také ragbyovému oddílu.

http://www.olympiastarabreclav.cz/

LOKOMOTIVA BŘECLAV
Fotbalové hřiště je také součástí areálu TJ Lokomotiva Břeclav na Veslařské ulici.

http://www.tjlokomotivabreclav.cz/