Lednické rybníky

Národní přírodní rezervace Lednické rybníky je součástí Lednicko-valtického areálu. Byla vyhlášena v roce 1953 na rozloze 552,5 ha k ochraně významného hnízdiště vodních ptáků. Rybníky jsou chráněny jako mokřad mezinárodního významu a nachází se zde jedna z nejvýznamnějších ptačích rezervací u nás. Hnízdí zde početné ptačí populace, především však prosluly jako křižovatka a odpočinková zastávka ptačích tahů (např. na Nesytu pravidelně zimuje orel mořský). Kolem rybníků roste úzký pás keřovitých nebo stromových vrb a topolů, břehy pak lemují porosty rákosu a orobince.
Celá rybniční soustava je tvořena pěti rybníky, z nichž čtyři jsou napájeny vodou z potoka Včelínku. Od západu jsou to rybníky Nesyt, který je se svou rozlohou 302 ha největším rybníkem na Moravě a osmým největším v ČR, dále Hlohovecký, Prostřední, Mlýnský (zvaný Apollo) a Zámecký, napájený vodou z Dyje. První čtyři leží mezi obcemi Sedlec a Lednice, poslední pak v lednickém zámeckém parku. S výjimkou posledně jmenovaného byly všechny založeny na bývalém liechtensteinském panství v 15. století podél historické zemské hranice Moravy a Dolního Rakouska, od 19. století do roku 1920 dokonce hranice procházela středem všech rybníků ve směru od západu na východ.
Podél rybníků vede 11 km dlouhá naučná stezka Lednické rybníky s několika odbočkami, která má 8 zastavení. Trasa začíná v Lednici v parku, pokračuje na hráz Prostředního rybníka, odbočuje k vyhlídkové věži na jižním břehu Mlýnského rybníka a dále jde po jižních březích Prostředního a Hlohoveckého rybníka až k Hraničnímu zámečku. Odtud je možná odbočka k hrázi rybníka Nesytu. Okruh dále vede po severním břehu Hlohoveckého a Prostředního rybníka a uzavírá se nedaleko železniční zastávky Lednice-rybníky.