Levná přeprava pro seniory od srpna poběží naplno

Až šestkrát do měsíce se od 1. srpna mohou senioři přepravit z místa na místo bez nutnosti chodit na autobusovou zastávku. A to díky velmi levné dopravě službou Senior taxi. Cena jedné jízdy je stanovena na 20 Kč. Za jednu jízdu se považuje jednosměrná přeprava.

V červenci Senior taxi fungovalo v rámci zkušebního provozu pro obyvatele Domu s pečovatelskou službou. Od 1. srpna se na telefonním čísle 734 695 760 může dopravu objednat kdokoliv. PODMÍNKOU ale je platný průkaz Senior taxi. Ten si lze vyřídit vždy v pondělí a ve středu na Městském úřadě v Břeclavi (Odbor správních činností - oddělení sociálních věcí – úsek sociálních služeb; I. patro (žluté), kancelář 136).  

Senior taxi slouží k přepravě pasažérů po městě Břeclavi na určená stanoviště (městský úřad, Okresní správa sociálního zabezpečení, Úřad práce, nemocnice, poliklinika, pošty, hřbitovy, knihovny, lékárny a ostatní lékaři) pouze v pracovní dny a to v době od 7.00 hodin do 16.00 hodin. 

Senior taxi je určeno lidem starším 65 let nebo hendikepovaným občanům, kteří vlastní průkaz ZTP a ZTP/P (bez omezení věku).

 Senior taxi je dopravní službou bez asistence. Nenahrazuje tedy služby doprovodu v případě, že přepravovaná osoba doprovod potřebuje. Nicméně pasažér Senior taxi může využít doprovodu jedné osoby. Pro doprovod seniora je doprava službou Senior taxi zdarma. 

Více informací najdete zde