Lidická ulice se bude opravovat

Ředitelství silnic a dálnic bude v závěru prázdnin opravovat část státní komunikace I/55 (ulice Lidická).

Na pracovní schůzce, která se uskutečnila v úterý 8. srpna za účasti zástupců ŘSD (investora), dodavatelské firmy Strabag, Dopravního inspektorátu Policie ČR a firmy Stavba a údržba silnic (subdodavatel) bylo dohodnuto, že oprava části komunikace Lidická v délce cca 400m od křižovatky s ulicí Jaselská po křižovatku s ulicí U cukrovaru bude probíhat v termínu od 21. srpna do 1. září. Komunikace se bude opravovat vždy v jedné polovině s objízdnou trasou přes ulici Seniorů a Na Pěšině a součástí opravy bude i prodloužení odbočovacího pruhu na ulici Sovadinova, což byl požadavek města, aby se zkrátila kolona před světelnou křižovatkou.
„S Ředitelstvím silnic a dálnic jednáme dlouhodobě a jsme dohodnuti, že tuto nadměrně zatíženou komunikaci, která tvoří hlavní průtah městem, postupně opraví celou,“ uvedl k plánované opravě místostarosta Svatopluk Pěček. O tom, že zatížení této komunikace je skutečně extrémní svědčí i výsledky loňského celostátního sčítání dopravy, které provádělo ŘSD – komunikací I/55 projelo za 24 hodin na třídě 1. Máje 20 102 vozidel.
„Nákladní doprava nad 12 tun bude vedena po objízdné trase přes Podivín a Lednici. Zástupce firmy Strabag se zavázal, že budou pracovat nepřetržitě i přes víkend a v případě příznivého počasí se budou snažit opravu časově zkrátit, tak jak se to podařilo při opravě mostu na třídě 1. Máje na jaře letošního roku,“ doplnil místostarosta Svatopluk Pěček.