Lov holubů v areálu Fosfy

Městský úřad Břeclav, odbor stavební a životního prostředí, oddělení zemědělství a ochrany přírody jako příslušný orgán státní správy myslivosti povolil svým rozhodnutím lov volně žijících (případně zdivočelých) holubů domácích (Columba livia f. domestica) na nehonebních pozemcích v areálu společnosti Fosfa v Poštorné.

V souladu s ustanovením § 41 odst.1 zákona o myslivosti pověřil provedením lovu na výše uvedených nehonebních pozemcích uživatele společenstevní honitby Poštorná-Háje. Zároveň stanovil také přesné podmínky lovu i postup při likvidaci těl ulovených holubů.
Lov na nehonebních pozemcích v areálu společnosti Fosfa a.s., bude prováděn od 11. 2. do 31. 12. 2021, ve dnech:
středa (13:00-18:00 hod.), sobota (13:00-18:00 hod.) a neděle (08:00-12:00 hod.).

Městský úřad Břeclav na výše vydané povolení upozorňuje především chovatele holubů v dotčené oblasti a žádá je, aby si zabezpečili své chovy v době, kdy bude probíhat lov v areálu firmy Fosfa.