Lovecký zámeček

Jednopatrový zámeček najdeme při cestě z Lednice k Janohradu a do Kančí obory. Vznikl podle návrhu Josefa Hardmutha v letech 1805-1806. Nad trojosým půlkruhově zaklenutým podloubím v přízemí se v prvním patře nachází lodžie vymezená šesti toskánskými sloupy na hranolových postamentech, které jsou spojeny balustrádou, na nichž spočívá nízká střecha. Stavba sloužila jako hájovna. V současné době je zámeček v držení soukromého vlastníka.