Masivní úhyn ryb v řece Dyji

V důsledku špatné kvality vody v nádrži Nové Mlýny v kombinací s vysokými teplotami a nadměrným výskytem sinic ve vodě došlo k hromadnému úhynu ryb na řece Dyji.

„Svolal jsem koordinační schůzku zástupců Povodí Moravy, hasičů, rybářů a pracovníků životního prostředí, abychom naplánovali v této nepříjemné situaci společný postup,“ řekl starosta Břeclavi Svatopluk Peček. „Město zajistí kontejner, kam se budou uhynulé ryby v pytlích dávat. Na místě katastrofy zasahují hasiči a rybáři, naplněné kontejnery se budou vozit do brněnské kafilerie,“ doplnil informaci starosta.

Jedná se desítky tun uhynulých ryb, které bude potřeba z řeky Dyje vylovit. Nad břeclavským splavem pracují dobrovolní hasiči ze Staré Břeclavi a z Poštorné a s pomocí rybářů se snaží zachytit uhynulé ryby.

K masivnímu úhynu ryb došlo ve středu v úseku nad vodní elektrárnou v obci Bulhary. Také na tomto místě se snaží rybáři mrtvé ryby odlovit. V břeclavské Dyji se splavené mrtvé ryby objevily ve středu večer.  Situaci nadále monitorují a vyhodnocují pracovníci odboru stavebního a životního prostředí ve spolupráci s Povodím Moravy.

V Břeclavi, 21. 7. 2022