Mateřské školy a školkovné

Město Břeclav doporučilo břeclavským mateřským školám vzhledem k mimořádné epidemiologické situaci snížení měsíční výše úplaty školkovného za březen o polovinu. Veškeré změny v souvislosti s platbou školkovného jsou však plně v kompetenci ředitelů jednotlivých škol. Pro více informací týkajících se školkovného v následujících týdnech a měsících proto prosím sledujte web mateřské školy, kterou vaše dítě navštěvuje, případně kontaktujte e-mailem nebo telefonicky zástupce MŠ.

IMG_7943.JPG