Město bojuje proti komárům

Po několika letech klidu Břeclav znovu čelí vyššímu množství komárů. Zaplavení částí lužních lesů po dubnových deštích vytvořilo vhodné podmínky pro masivní rozvoj komářích populací.

„Postupujeme důsledně podle pokynů Krajské hygienické stanice, která dlouhodobě monitoruje aktivitu komárů na jižní Moravě. Na základě jejího doporučení město bezodkladně zajistilo distribuci biologického přípravku VectoBac na likvidaci komářích larev. Kvůli ochraně obyvatel, návštěvníků, ale i zvěře v oborách bylo ošetřeno několik hektarů podmáčené vodní plochy,“ uvedl starosta Břeclavi Svatopluk Pěček.

Lesníci ošetřili okolí zámečku Pohansko, ale i další lokality obory Soutok, pracovali také v Kančí oboře, dále pak u Lednice, Lanžhota či Kostic.

Výhodou použití insekticidu VectoBac je skutečnost, že jde o přípravek působící na biologické bázi, jeho účinné složky se přirozeně vyskytují v malém množství i v lesních ekosystémech. Účinkuje specificky jen na larvy komárů. Během 24 hodin dochází na ošetřených plochách k masivnímu úhynu larev.

Kukly a dospělci jsou však již mimo dosah účinnosti tohoto přípravku. A protože v různých částech lesa jsou komáři v různých vývojových stádiích, nelze komáří populaci zlikvidovat zcela stoprocentně. Lidé se musí již spolehnout na osobní repelenty či modernější 3D repelenty, které vytvoří prostorovou neviditelnou clonu pro komáry, mouchy a další hmyz.

Odborníci Krajské hygienické stanice vzhledem k deštivému počasí i nadále vývoj komárů pozorně sledují. V případě významně nepříznivého vývoje vydají další doporučení.

Plošný postřik dospělců, případně bariérový postřik na okraji města, v tuto chvíli doporučený není. Problém je zejména v tom, že účinné insekticidy nejsou selektivní a mohly by zlikvidovat i jiné druhy hmyzu včetně včel. Od doby poslední komáří kalamity, kdy byly tyto insekticidy použity, se navíc v tomto směru výrazně zpřísnila evropská legislativa.