Město Břeclav opraví střechu bývalé tržnice

Na základě stanoviska odborníků se město Břeclav rozhodlo pro urychlenou rekonstrukci havarijního stavu střechy bývalé tržnice. Jedná se o prostor, kde řidiči zdarma parkují nedaleko centra města, takže bylo třeba najít řešení také pro ně. Parkování v areálu bývalého cukrovaru bude částečně obnoveno od úterý 22. června 2021.

Nově nebude možné v místě mezi řekou a bývalou tržnicí parkovat, protože tento prostor zůstane vymezený jen pro průjezd vozidel. Parkovat bude možné pouze v prostoru mezi tržnicí a ul. Národních hrdinů. Kolem budovy tržnice budou nainstalovány zábrany pro ochranu zdraví osob a majetku.

„Nejedná se sice o oficiální parkovací plochu, ale chceme občanům vyjít vstříc, aby mohli tento prostor i nadále využívat. Zároveň ale potřebujeme opravit havarijní stav střechy, proto jsme hledali možnost, jak skloubit obě věci. Věříme, že nalezené řešení bude vyhovovat oběma stranám. Vyřešit musíme také ekonomickou stránku věci, protože s touto investicí jsme v rozpočtu nepočítali, a ten je i díky dopadům pandemie koronaviru opravdu napjatý,“ vysvětluje vedení města. S budovou bývalé tržnice počítá i architektonická studie, podle které tu má být umístěna moderní knihovna. Plášť a střecha budovy budou zachovány, takže i z tohoto pohledu se jedná o ekonomicky výhodné řešení současné havarijní situace.

Havarijní stav střechy na budově bývalé tržnice, ze které se uvolňovaly od minulého víkendu kusy plechu, zastavil provoz v prostoru bývalého cukrovaru. Parkování v areálu muselo být dočasně z bezpečnostních důvodů omezeno. Odborníci podrobným průzkumem stavu střechy zjistili, že bude potřeba střechu zrekonstruovat a vyměnit celou krytinu. Taková oprava bude finančně i časově náročná, proto se město rozhodlo umožnit řidičům parkování v uvedeném režimu. Samotná budova tržnice zůstane ohrazena zábranami až do skončení prací. Chovatelské trhy, které zde bývají jednou měsíčně, se budou konat za zvýšené bezpečnostní asistence. Žádáme občany, aby respektovali dopravní značení a pokyny policistů.