Město Břeclav podpoří Jihomoravský kraj

Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje bude znovu zkoumat soud. Při jednání soudu se Břeclav připojí k podpoře kraje.

Rada města Břeclavi schválila oznámení Krajskému soudu v Brně, že město bude trvat na tom, aby bylo účastníkem řízení o návrhu na zrušení Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje.

„Platné zásady územního rozvoje jsou pro Břeclav naprosto klíčové. Naším katastrem procházejí plánované strategické liniové stavby, například vysokorychlostní železnice, obchvat města, dálnice, dálkové plynovody nebo uvažovaný kanál Dunaj – Odra – Labe, a všechny tyto stavby ovlivňují územní plán města Břeclavi. Pro další rozvoj města potřebujeme vědět, co stát a kraj plánují v našem území,“ uvádí místostarosta Jakub Matuška.

„Snažíme se o maximální vstřícnost vůči ekologickým aktivistům, nicméně všechno má své meze. Další žaloba, přináší další nejistotu pro občany, město i případné investory a může výrazně zbrzdit jejich záměry," doplnil Matuška.

Krajský soud v Brně vede řízení o návrhu na zrušení opatření obecné povahy – Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje. Soud v minulosti zamítl návrhy některých navrhovatelů a nyní usnesením rozhodl, že v řízení bude nadále pokračovat s jedním z navrhovatelů. O návrzích ostatních navrhovatelů bylo již pravomocně rozhodnuto jak Krajským soudem v Brně, tak i Nejvyšším správním soudem.