Město Břeclav zpracuje biologický odpad vlastními silami

Zastupitelé Břeclavi rozhodli o pořízení kompostárny.

Kompostárnu a rozvojové pozemky kolem ní se podařilo získat břeclavské radnici. Břeclav tak přispěje ke snížení uhlíkové stopy a emisí při svozu odpadů. Břeclavští si slibují také výrazné úspory v nákladech.

„Městská kompostárna nám zajistí soběstačnost na poli odpadového hospodářství. Biologický odpad nebudeme vozit daleko za hranice města a ušetříme jak v nákladech za palivo, tak na dopravním zatížení, vysvětlil hlavní výhody nákupu kompostárny místostarosta Jakub Matuška. „Jde o investici, která má v dlouhodobém horizontu vést ke snížení nákladů na odpadové hospodářství. Naším cílem je snižování množství komunálního odpadu, který je na likvidaci nejdražší,“ dodal Matuška.

 

Podle ekonomické rozvahy se v blízkém okolí Břeclavi nenacházejí volné kapacity na zpracování biologicky rozložitelné složky odpadu v rozsahu, které město potřebuje. Zpracování této složky odpadu v kompostárně ve městě přináší velkou úsporu také za transportní náklady, což je v době zvyšujících se cen pohonných hmot cenný bonus.

“Problematickým je u kompostáren vždy odběr kompostu. Nám se podařilo smluvně zajistit odběr s ekologicky hospodařícími firmami v okolí. Bio odpad tak půjde na pole v okolí Břeclavi namísto umělých hnojiv. Kompost nabídneme také občanům. Část produkce využijí technické služby při výsadbách ve městě, což jsou další ušetřené náklady,” shrnuje odpadový cyklus Matuška.

Kompostárnu vykoupí město od soukromých subjektů, které ji dosud provozovaly. Cena za stavby s kapacitou 3500 tun bioodpadu je 8 milionů korun. Město do konce roku rozhodne, jakou právní formou bude zařízení provozováno.

 

Město Břeclav se dlouhodobě soustřeďuje na oddělení biologicky rozložitelné složky odpadu. Od jara 2022 zavedlo svoz bioodpadu od rodinných domů a rozdalo občanům bio popelnice a kompostéry. Nyní tedy bude jeho svoz směřovat do obecní kompostárny.