Město bude mít od nového roku své Technické služby

Zefektivnit údržbu města a pružněji reagovat na vzniklé problémy v oblasti veřejného pořádku. Takové jsou hlavní důvody, které vedly ke zřízení technických služeb, nové organizační složky Městského úřadu Břeclav.

Rada města 21. 11. schválila s účinností od 1. 1. 2019 organizační změny na městském úřadě s tím, že se kromě jiného ruší odbor rozvoje a správy. Agenda zrušeného odboru se přesouvá mezi ostatní odbory městského úřadu. Jedinou agendou, která se nepřesunula na nové odbory, je údržba místních komunikací včetně jejich čištění, údržba a zakládání veřejné zeleně, sběr a svoz komunálního odpadu, údržba a opravy veřejného osvětlení, provoz a správa veřejných WC a dětských hřišť. Tyto činnosti by od roku 2019 měla vykonávat nová organizační složka. S účinností od 1. dubna 2018 bude na tuto organizační složku také přesunuta celé agenda střediska služeb z příspěvkové organizace města Tereza Břeclav. Smyslem je spojit dané činnosti pod jeden subjekt, aby byla zajištěna jak lepší provázanost, tak komunikace a zefektivnění provozních činností při provádění oprav a údržby.