Město chce více třídit bioodpad

Až polovinu popelnic na komunální odpad v Břeclavi plní bioodpad. Na základě rozboru náhodně vybraných popelnic se rozhodlo vedení města zaměřit právě na vytřídění bioodpadu.

„Zkušenosti z jiných měst ukázaly podobné výsledky, takže i pro nás je to cesta, jak ušetřit občanům peníze. Když vytřídíme bioodpad, ušetříme peníze za drahé skládkování,“ říká místostarosta Jakub Matuška. „Chceme představit zastupitelům koncept se zvýšením počtu kontejnerů na bioodpad na sídlištích a občanům v rodinných domech nabídnout do budoucna vlastní nádoby na bioodpad.“

Měli byste zájem o vlastní nádobu na bioodpad? Abychom aspoň zhruba věděli, jaký by byl v budoucnu mezi občany zájem o nádobu na bioodpad, kontaktujte nás mailem nebo telefonicky s touto informací pro interní průzkum města. Mail pošlete na posta@breclav.eu nebo můžete v úředních hodinách volat na podatelnu městského úřadu na tel.: 519 311 111.