Město koupí pozemky na židovském hřbitově

Břeclavští zastupitelé schválili koupi pozemků na židovském hřbitově, které se nachází pod stavbami ve vlastnictví města Břeclav. Jedná se o objekt kaple a o rodinný dům, který město pronajímá.

Získání těchto pozemků do majetku města bylo doporučeno majetkovou komisí. Židovská obec Brno s tímto návrhem vloni v září souhlasila a předložila znalecký posudek, kterým byla cena stanovena cena pozemků na 1 021 540 korun.
Město Břeclav má dlouhodobě zájem o zatraktivnění oblasti kolem židovského hřbitova v Břeclavi, protože se jedná o historicky a turisticky přitažlivou lokalitu. Město má proto s Židovskou obcí Brno uzavřenu smlouvu
o výpůjčce pozemku, na kterém se nachází vlastní hřbitov, aby zde mohlo provádět údržbu (sečení trávy, úpravu přístupových cest).
Vzhledem k tomu, že částka na výkup pozemků byla zařazena do rozpočtu až na rok 2019, schválili zastupitelé na svém zasedání 19. února uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě s tím, že výkup bude uskutečněn v roce 2019.