Město podpoří zaměstnanost znevýhodněných osob

Město Břeclav zahájilo projekt, který má za cíl podpořit zaměstnanost znevýhodněných osob - tedy osob s kumulací více bariér, které jim ztěžují vstup a následné udržení na volném trhu práce.

Podpora je zaměřena na získání kompetencí, pracovních návyků pomocí tréninkových pracovních míst a na individuální podporu při řešení osobní situace osob dlouhodobě nezaměstnaných nebo nezaměstnaností ohrožených. Projekt je spolufinacován Evropskou unií.
Cílem projektu je do 28. 2. 2026 rozvinout kompetence minimálně u 135 osob. Uchazečům o práci bude poskytnuto individuální pracovní poradenství, minimálně 80 osob si obnoví pracovní návyky na 
tréninkovém pracovním místě. Projekt počítá s tím, že několik desítek osob rozvine prostřednictvím těchto aktivit pracovní kompetence a uplatnitelnost natolik, že následně získají místo na otevřeném trhu práce