Město pomůže obyvatelům azylového domu přečkat zimu

Město Břeclav pomůže obyvatelům azylového domu, kterým reálně hrozilo, že na Nový rok skončí na ulici.

Charita, která tuto službu provozovala, se ji rozhodla k 31. prosinci letošního roku ukončit, protože Jihomoravský kraj odmítl, v souladu s uzavřenou smlouvou, jednostranný požadavek Charity na navýšení platů zaměstnanců. Na letošní i příští rok tak chybělo zhruba 900 tisíc na každý. Téměř tři desítky obyvatel azylového domu se tak rázem ocitli v nepříjemné existenční nejistotě. Břeclavská radnice proto hledala cestu, jak jim pomoci.

"Charita oznámila konec provozování azylového domu a udělala ukončením registrace služby a vzdáním se práva na odvolání krok, který už nelze vzít zpět. Rada města proto uložila příslušným odborům městského úřadu, aby připravily varianty náhradního ubytování a vyčíslili předpokládané náklady. Objekt azylového domu, který je majetkem města, se od ledna změní na ubytovnu s příslušným provozním řádem a režimem. To umožní jeho obyvatelům čerpat příspěvek na bydlení od Úřadu práce. Předpokládané roční provozní náklady byly vyčísleny zhruba na 400 tisíc, k tomu je třeba přičíst náklady na správce a úklid," uvedl břeclavský místostarosta Jaroslav Válka. Cílem města je současným obyvatelům prostřednictvím nově rozběhnutého sociálního projektu zajistit jiné ubytování.