Město rozdělilo na dotacích miliony korun

Břeclavští zastupitelé v pondělí 19. března schválili rozdělení městských dotací pro rok 2018.

Žádosti o dotace do kultury, sportu a sociální oblasti prošly tradičním "kolečkem", vyjadřovali se k nim pracovníci odboru sociálních věcí a školství, členové příslušných komisí a členové městské rady. Konečný verdikt pak náležel zastupitelům.

„Do sociálních služeb podle zákona č. 108 letos investujeme 3,8 milionu plus ještě další milion jako příspěvek na nájemné, do ostatní sociální oblasti dáme na nájmy dva miliony korun, do ostatních sociálních služeb 378 tisíc,“ uvedl místostarosta Jaroslav Válka. Tato čísla ale nejsou kompletní, pokud k tomu nepřidáme provoz Domova seniorů. V okrese Břeclav je to jediné zařízení tohoto typu, které provozuje město a ne Jihomoravský kraj. Kromě toho, že na toto zařízení dostáváme od státu na provoz kolem 31 milionů, město musí dodat dalších 11 milionů na zdravotnický personál a šest milionů jako spoluúčast na financování. Myslím, že do sociální oblasti dává město Břeclav velký objem peněz a předpokládáme, že tomu tak bude i nadále. „Rád bych připomněl, že se nám podařilo dohodnout se všemi obcemi, které spadají pod naše ORP, že budou na podporu poskytovatelů některých sociálních služeb přispívat částkou 50 Kč na občana a vyjádří tím svou sounáležitost. Jde o celkovou částku přesahující 1,7 milionu. Cením si toho, že se nám podařilo najít společnou řeč, což se ne všude daří,“ uvedl místostarosta Jaroslav Válka.

Do oblasti sportu se město rozhodlo rozdělit 15,140 milionů korun. „Největší peníze směřují k mládežnickým hokejistům (4 miliony), dospělým hokejistům a nově také hokejistkám (750.000), do fotbalového klubu MSK Břeclav (3.225.000), do TJ Lokomotiva na údržbu a provoz sportovního areálu (1,3 milionu), stolním tenistům (700.000), krasobruslařům (700.000), volejbalistům (550.000), veslařům (400.000). Samozřejmě, požadavky, která k nám přišly, byly mnohem větší, museli jsme škrtat, ale snažili jsme se každému alespoň něco dát. Myslím, že Břeclav je v porovnání s jinými okresními městy velmi štědrá, ale jsme rádi, že jsme v rozpočtu takové peníze našli,“ uvedl místostarosta Zdeněk Urban a připomněl, že další nemalé peníze do sportu dává město prostřednictvím příspěvkové organizace TEREZA (Tělovýchovné a rekreační zařízení), která se stará o fungování zimního stadionu, koupaliště, krytého bazénu, fotbalových areálů v Poštorné a Charvátské Nové Vsi.

Do oblasti kultury poputuje v rámci dotací v letošním roce 3,5 milionu korun. „Z této částky jsou dva miliony mandatorní výdaje – jedná se o dlouhodobou podporu kulturních domů v jednotlivých městských částech (800.000) a dotace pro provoz kina (1.200.000). Rada města víceméně akceptovala doporučení kulturní komise,“ uvedl k dotacím do kulturní oblasti místostarosta Svatopluk Pěček.