Město se snaží o integraci cizinců

Město Břeclav je realizátorem projektu Integrace cizinců ve městě Břeclavi, který se skládá ze čtyř klíčových aktivit - výuky českého jazyka pro osoby hovořící vietnamským nebo slovanským jazykem, Festivalu národních kuchyní a tradic, týdenního festivalu filmové kultury a komunitních aktivit pro rodiny cizinců v oblasti sportu. Cílem projektu je pokračovat v integraci cizinců žijících na Břeclavsku do majoritní společnosti, medializovat více kulturu daných zemí prostřednictvím kulturních, volnočasových, sportovních aktivit a snížit tak xenofobní názory, která se stále, někdy více, někdy méně, objevují.

V rámci projektu město úspěšně spolupracuje také s Centrum pro cizince Jihomoravského kraje, které funguje již 12 let a každoročně realizuje projekty na podporu úspěšné integrace. Od roku 2009 prošly Centrem tisíce cizinců, kteří se učili českému jazyku nebo využili poradenské služby a vzdělávací kurzy. 

#3 - Rodiny cizinců – Rodina má mnoho krásných podob | Podcast ve Spotify