Město vydalo závěrečnou zprávu za rok 2021

Schválení závěrečného účtu Města Břeclav za rok 2021 zastupitelstvem dne 22. června bylo také posledním chybějícím bodem tradiční výroční zprávy města. Nyní je tento dokument kompletní a v elektronické podobě si ho můžete přečíst na těchto internetových stránkách. Ve výroční zprávě najdete přehled hlavních událostí, údaje o hospodaření města i jeho příspěvkových organizací, seznam přijatých i poskytnutých dotací a řadu dalších zajímavých informací.