Město zajistí lidem bez domova dočasné bydlení

Břeclavská radnice zajistila krátkodobé a dočasné bydlení pro lidi bez domova, které jim umožní přečkat zimní měsíce. Útulnu zřídilo město v bývalé policejní ubytovně v ulici U splavu. "Nemáme azylový dům a o lidi v nouzi se město Břeclav postarat musí," uvedl místostarosta Jakub Matuška.

"Nejde o sociální službu, jedná se o provizorní a dočasné řešení v objektu, v němž město plánuje vznik sociálních bytů. Jsme rádi, že se nám podařilo najít společensky odpovědné partnery projektu, kteří nám významně pomohli," ocenil místostarosta pomoc dalších subjektů. Firma LB Bohemia vybavila pokoje matracemi a firma Itself zajistila připojení bezpečnostních kamer. Kamerový systém bude napojený na Městskou policii a objekt tak bude neustále pod dozorem.

V útulně bude připraveno 15 lůžek, v případě naléhavé potřeby lze kapacitu zdvojnásobit. Provozní pracovník bude přítomen 24 hodin. Jeho financování zajistí částečně Oblastní charita, část se vrátí z vybraných peněz od ubytovaných osob (70 Kč za den) a zbytek doplatí město.

Útulna zahájí provoz v pondělí 18. listopadu, fungovat bude do 14. dubna příštího roku.
Ubytování si mohou zájemci sjednat každý den od 8.00 do 16.00. Budova ubytovny bude otevřená každý den v době od 6.30 do 20.00, mimo tuto dobu bude možné se dostat dovnitř a ven pouze po předchozí domluvě a pouze za účelem docházky do zaměstnání.

Do objektu je zakázán vstup podnapilým a osobám pod vlivem drog. Zakázáno je samozřejmě také vnášení drog a alkoholu do ubytovacího zařízení. Ve všech prostorách ubytovny platí přísný zákaz kouření. Ubytovaný nesmí umožnit přespání nenahlášené osobě. V případě hrubého porušení nočního klidu může provozovatel okamžitě zrušit pobyt na ubytovně, a to bez náhrady. V ubytovně nejsou povolena žádná zvířata.