Město zajistilo nové autobusové zastávky

Břeclavané, kteří cestují autobusy městské hromadné dopravy, se mohou při nepříznivém počasí skrýt v pěti nových zastávkách.

"Na základě podnětů od občanů, kteří si stěžovali na neutěšený stav některých autobusových zastávek, jsme v roce 2017 zpracovali projekt, který byl zaslán do krajského programu Individuálních dotací na opravu autobusových přístřešků. V prosinci rada města schválila přijetí finanční podpory ve výši 300.000 korun od kraje a přidala 350.000 korun ze svého rozpočtu. Za tuto částku se již podařilo opravit pět autobusových zastávek na místech, kde se nacházely jen skelety autobusových přístřešků, případně kde nebyly přístřešky žádné" uvedl místostarosta Svatopluk Pěček. Jedná se o zastávky Mládežnická, Lanžhotská, 1. máje (na Rožku), Lednická a Valtická. Dále se budou oplášťovat ještě zastávky na točně na Obránců míru a na Hraniční ulici (naproti kulturnímu domu). Opraveny byly i zastávky na Valtické, v Charvátské Nové Vsi u pošty a na točně.

Mládežnická (3).JPG