Město zařídilo intenzivnější sečení trávy

Vzhledem k tomu, že firma, která zajišťuje pro město údržbu zeleně, v posledních týdnech nestíhala plnit stanovený harmonogram sečení travních porostů, rozhodlo se město najmout další firmu, která se bude na sekání podílet, aby město vypadalo tak, jak vypadat má.