Město zkontroluje stav mostů

Přes řeku Dyji a její ramena vede řada mostů a lávek. Břeclavská radnice se rozhodla zjistit, jaký je jejich technický stav, aby se předešlo jakékoliv možné havárii.

V loňském roce byly znalcem prohlédnuty všechny mosty v majetku města. Vizuální prohlídkou nebylo shledáno významné poškození, které by bránilo užívání mostu. U některých mostů ale došlo v minulých letech k opravě cest, které přes ně vedou.  Byly přidány nové asfaltové vrstvy, které díky své hmotnosti mohou snížit únosnost mostu.

Se znalcem bylo proto dohodnuto zpracování kompletních znaleckých posudků technického stavu všech mostů a zpracování základních dokumentů – tzv. mostních listů. Součástí posudku budou i výpočty možné zatížitelnosti u jednotlivých mostů. Výsledek by měl být znám během několika měsíců.