Městská policie upozorňuje občany

Městská policie Břeclav přijala několik oznámení, že se v místní části Stará Břeclav pohybují osoby, které obchází obyvatele za účelem revize plynu. Svou hodnověrnost prokazují logem firmy Innogy.
Proto upozorňujeme obyvatele, aby si vždy osobu, která vyžaduje k nahlédnutí smlouvy či vstup do bytu, prověřili!
Pracovník by měl mít u sebe kartu, na které má identifikační číslo, dle kterého je snadno ověřitelný (kontakt Innogy - 800 331 331).
Upozorněte starší generaci rodinných příslušníků!
V případě revize plynu, firma dopředu zákazníky upozorní oznámením!