Městský úřad Břeclav získal certifikát ISO

V průběhu července obdržel Městský úřad Břeclav certifikát normy ISO 9001:2015 pro Výkon působnosti veřejné správy, který potvrzuje, že činnost radnice odpovídá požadavkům této normy, je prováděna v požadované kvalitě a že jsou přesně stanoveny kompetence i odpovědnost jednotlivých pracovníků za vykonávání příslušných činností.

Břeclavská radnice zajišťuje více než 3000 dílčích činností, vyplývajících z desítek zákonů a stovek podzákonných předpisů. Neustále se zvyšuje tlak na transparentnost, bezpečnost a efektivitu práce. Postupuje také elektronizace veřejné správy, která přináší změny zavedených pracovních postupů. Rostou samozřejmě také požadavky občanů na kvalitu výkonu veřejné správy. Splnit požadavky a očekávání není možné bez nastavení jasného systému, který umožní maximálně eliminovat nedostatky, a bez přesného stanovení kompetencí a odpovědností jednotlivých pracovníků úřadu, které jim vyplývají z jejich pracovní pozice.

Městský úřad Břeclav využil příležitost a získal dotaci z Operačního programu, která mu umožnila zavedení normy ISO 9001:2015 v rámci projektu Systém řízení kvality. Splnit podmínky pro udělení certifikátu ale nebylo jednoduché. Příprava na certifikaci probíhala více než rok. Během této doby se zmapovaly všechny činnosti, které se na úřadě provádějí a upřesňovala se odpovědnost konkrétních úředníků a především provazby, které norma vyžaduje. Šlo se opravdu do hloubky problematiky jednotlivých činností. Některé potvrdily správnost nastavení, jiné vyvolaly požadavek po změně, definovala se řada oblastí ke zlepšení. To je ostatně i účelem normy – neustále zlepšovat kvalitu fungování organizace. Certifikace je platná po tři roky. Každý rok ale čeká městský úřad tzv. dohledový audit – tedy intenzivní prozkoumání pokroku ve vybraných oblastech. Po třech letech následuje kompletní recertifikace.

 „Velmi nás těší, že jsme získali certifikát ISO 9001, ale tím to pro nás nekončí, právě naopak. Certifikát je jenom potvrzením, že v rámci úřadu vše funguje jak má, že jsou přesně stanoveny postupy, způsoby řešení a kompetence. Nyní je na nás, abychom nastavenou úroveň kvality udrželi a postupnými komplexními kroky dále povyšovali. Na základě zjištění v průběhu zavádění ISO normy plánujeme zavést celou řadu inovací ve fungování úřadu“ uvedl tajemník městského úřadu Zdeněk Opálka.