Městský web dostal novou tvář

Modernější, lépe fungující, přehlednější a pěknější. Přesně taková by měla být nová podoba webu Městského úřadu Břeclav. Jak se úkol podařilo splnit, mohou návštěvníci stránek www.breclav.eu posoudit již od 11. května.

"Původní web, spuštěný na konci roku 2014, mnoho pochvaly nesklidil. Informací obsahoval sice spoustu, ale cesta k nim byla někdy trnitá, vyhledávání nefungovalo dostatečně a vlna kritiky se snesla i na grafickou podobu. Proto jsme přistoupili k redesignu, který měl hlavní problémy eliminovat," vysvětlil motivaci změn tajemník břeclavské radnice Zdeněk Opálka. Nevytvářely se ale nové webové stránky, využil se stávající redakční systém.

Nepřehlédnutelnou změnou je celkový grafický design. Druhou zásadní změnou je struktura webu podle služeb, které svým radnice občanům poskytuje. "Občan nemusí vědět, že například vyřízení nového občanského průkazu má hledat pod odborem správních věcí a dopravy. Proto jsme sestavili web obráceně - návštěvník nejprve najde službu, kterou potřebuje, a u ní se dozví vše potřebné - jaké podklady potřebuje, jaké se platí poplatky, kdo jeho záležitost vyřídí, kde příslušného úředníka najde a jaký je na něj kontakt," vysvětluje filosofii internetových stránek Ivan Kejík, vedoucí odboru kanceláře tajemníka, a dodává: "Věřím, že jsme touto změnou vytvořili solidní základ pro další rozvoj webu a tím i další zkvalitňování informovanosti našich občanů."
Nový web také reflektuje nedávnou úpravu interiéru radnice, při které dostalo každé patro budovy jinou barvu. Stejné barvy jsou přiřazeny i k popisu jednotlivých služeb na webu. Pokud je například sekce Živnosti a podnikání označena na webu žlutým proužkem, najde občan příslušné úředníky ve žlutém, tedy I. patře.
Novinkou jsou také fotografie úředníků u kontaktů. "Chtěli jsme prezentaci úřadu trochu "polidštit". Myslíme si, že je pro občana příjemné, když dopředu ví, kdo mu s jeho problémem pomůže," uvedl k tomu tajemník Zdeněk Opálka.
Zatímco původní web měl oslovit místní i návštěvníky města, nová podoba je prioritně zaměřena na potřeby Břeclavanů. Informace pro návštěvníky jsou zde také, ale v blízké budoucnosti by je měl nabízet především zcela nový web Turistického informačního centra.