Mimořádná opatření pro osoby, které se vracejí z Itálie

Ministerstvo zdravotnictví vydalo v návaznosti na jednání krizového štábu nové mimořádného opatření týkající se karantény pro všechny osoby, které se v období od 7. března 2020 navrátí z pobytu na území Italské republiky do České republiky. Všichni bezprostředně po návratu do České republiky mají povinnost telefonicky kontaktovat lékaře. Lékař jim nařídí karanténu v délce 14 dnů.

Opatření se netýká:
- řidičů vlakové dopravy, kteří tranzitují přes Italskou republiku,
- řidičů a posádky dopravní zdravotní služby, kteří provádějí transporty pacientů na území Italské republiky,
- pilotů dopravních letadel, kteří neopustí palubu letadla s výjimkou provedení předletové nebo meziletové přípravy, při tranzitních nebo zpátečních letech.

Řidičům nákladní dopravy, kteří přes území Italské republiky tranzitují, nebo provádějí na území Italské republiky přepravu, nakládku a vykládku zboží, se nařizuje, aby při nakládce a vykládce používali respirátory třídy FFP2 nebo FFP3, maximálně omezili přímý kontakt s místním personálem v Italské republice a měli vozidlo vybaveno ochrannými gumovými rukavicemi k použití dle potřeby a antibakteriálním gelem k pravidelné očistě rukou.

Krizový štáb dále rozhodl, že Policie ČR ve spolupráci s Celní správou a za asistence Hasičského záchranného sboru bude od pondělí 9. března od 7 hodin všem osobám překračující hranice rozdávat informační letáky v češtině, angličtině, němčině a italštině a provádět namátkové kontroly na deseti silničních hraničních přechodech ČR - mj. také v Břeclavi a Mikulově. Osobám překračujícím hranice budou také namátkově měřit teplotu.

Informační letáky budou taktéž rozdávány všem cestujícím, kteří přiletí na mezinárodní letiště v Praze, Brně, Ostravě a Karlových Varech. Letáky budou rozdávat i průvodčí ve vlacích přijíždějících do České republiky ze zahraničí.

Aktuální informace najdete na webových stránkách ministerstva zdravotnictví.